Huvudsida > ETT SMART HUS

CLICKME, ETT SMART HUS

Smarta infartsgrindar och takskjutportar

Smarta infartsgrindar och takskjutportar

ÖPPNA OCH STÄNG PORTEN FRÅN VALFRI PLATS I VÄRLDEN

GateBox är den första drivrutinen i världen som ger dig chans att öppna och stänga portar samt att kontrollera deras ställning med hjälp av smartmobiler och surfplattor. Du behöver inte köpa någon extra anordning.

Med GateBox kan du styra alla portar, både inkörsporten och garageporten, och även ingångsdörrar som utrustats med elektriskt lås.

Med en mobil anordning och det trådlösa nätverket kan du ha kontroll över samtliga apparater i ditt hem.

GateBox samarbetar med alla drivanordningar till portar som har styringångar (för att ansluta en knapp eller en porttelefon).

Tack vare användning av μWiFi (microWiFi) är styrning möjlig både från nära räckhåll och varje valfri plats.

Själva anordningen styr du på ett enkelt sätt med dina virtuella nycklar, vilket ger dig den högsta möjliga säkerheten.

Med tillägg wlightBox och switchBox kan du även styra belysningen (också multifärg) och ventilationssystem i garaget.

Kontaktformulär