Huvudsida > ETT SMART HUS

CLICKME, ETT SMART HUS

Smarta rullportar och rulljalusier

Smarta rullportar och rulljalusier

TA HAND OM FAMILJENS SÄKERHET OCH KOMFORT, ÖPPNA OCH STÄNG RULLJALUSIER MED MOBILEN.

ShutterBox är ett styrsystem som används för att trådlöst styra drivanordningar vid elektriska rulljalusier, markiser, projektskärmar etc. Systemet baserar på användning av smartmobiler och surfplattor. Varifrån du vill.

Systemet gör det möjligt att automatisera styrning av rullportar och rulljalusier.

Integrerad sensorisk mekanism gör det möjligt att kolla om porten eller rulljalusier är öppen eller stängd samt anpassa dess ställning (t.ex. ställa på glänt)

ShutterBox har en avancerad timerfunktion – rulljalusier kan öppnas automatiskt vid daggryning och stängas vid solnedgång, och på all annan tid du vill.

Tack vare användning av μWiFi (microWiFi) är styrning möjlig både från nära räckhåll och varje valfri plats.

Med ShutterBox kan du styra rulljalusin lokalt – genom styrknappen.

Med den integrerade appen kan du samordna styrning av alla rulljalusier i tiden. Du kan styra alla på en gång, men samtidigt kan du fortfarande styra en efter en.

Kontaktformulär