Huvudsida > Köpvilkor

Köpvilkor

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.
Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Beställning
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd. Beställning görs i webshoppen, via mejl eller telefon. Beställningen är bekräftad när du fått vårt bekräftelsemejl med ordernummer och beställningsuppgifter samt leverans- alternativt hämtningsdetaljer.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Ordererkännande
En orderbekräftelse sänds via e-post till den angivna e-postadressen. Som kund ansvarar du för att kontrollera att beställningen stämmer. Eventuella fel eller ändringar ska meddelas inom 24 timmar. Därefter träder beställningen i kraft.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har lämnats in för expediering till vårt lager eller fabrik. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ångerrätt och återbetalning. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Giltighetstid och fel i publicering
Vi reserverar oss för prisjusteringar, prisfel, lagerförändringar och eventuella tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren, nätverk och servrar. Vi förbehåller oss rätten att korrigera produkttexter, bilder och priser som skrivits eller tryckts felaktigt på webbplatsen eller i tryckt material. Vi reserverar oss för att vissa varor kan utgå eller slutförsäljas. Vi förbehåller oss även rätten att kontakta beställaren för att korrigera pris i efterhand om vi angett ett felaktigt pris på en produkt.

Leverans, frakt och avhämtning
Lagervaror skickas normalt från vår lager inom 1-3 arbetsdagar. Varor tillverkade enligt kundens anvisningar levereras inom 4 veckor. Vi meddelar alltid i fall lengre leveranstid skulle förekoma.

Vi samarbetar med flera transportföretag och anpassar fraktalternativ efter ordersspecifaktion. Leveranskostnader sätts individuellt och är synliga i kassan.
Avhämnting från vår lager är gratis.

Delleveranser sker endast på din begäran och kan medföra ytterligare fraktkostnad för dig.

Oavhämtad föresändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Betalning
Betalning av måttanpassade varor sker via faktura med förskottsbetalning av 30% av ordervärdet.

Slutbetalning sker med faktura efter leveransen / avhämtning av kund.Saknade varor och reklamationer.
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 10 dagar från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Vid fellevererad vara är det viktigt att du inte använder varan. Om du använder varan förlurar du möjlighet att reklamera den.
Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.
Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.
Du ska i så fall reklamera igenom att kontakta oss på kundservice@polfendo.com
Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om det pris, som du sammanlagt ska betala, understiger 400 kr eller om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisninga eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Observera att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerfristen börjar löpa dagen efter du mottagit varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning  Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du kontakta oss för vidare information via kundservice@polfendo.com
Du kommer få information om hur du ska skicka tillbaka varan.
I fall du valde Klarna som betalnings metod kommer vi meddela de efter mottagandet av den återsända varan. Vid betalning på annat sätt kommer vi återbetala köpesumman inom 14 dagar efter mottagandet av den återsända varan.

Garantier
2 år på alla produkter, ytligare ett års garanti om du registrerar dig i Polfendo-familj.
2 års garanti gäller under förutsättning att produkterna är fackmannamässigt monterade och används enligt instruktioner. Alla våra produkter kräver en viss typ av kunskap och verktyg för att monteras på rätt sätt, det är kundens/ beställarens ansvar att i förväg inhämta vilken kunskap som behövs för att montaget skall vara fackmannamässigt.


 

Kontaktformulär
Ange kontrollokoden ovan.